PEER-m

Steeds meer mensen slaan de handen ineen en werken in hun directe omgeving aan condities om mensen in staat te stellen hun eigen capaciteiten te ontwikkelen en zo kwaliteit van leven te realiseren. Ze leggen zich niet neer bij het gangbare systeem en zetten een sociale coöperatie op waarmee ze zelf maatschappelijke taken oppakken. Deze sociale coöperaties laten zien dat de gangbare indeling van de samenleving in twee domeinen, het domein van de overheid en het domein van de markt, onder spanning staat.

 

Sociale coöperaties

In sociale coöperaties organiseren mensen zelf activiteiten die qua aard en vorm afwijken van de manier waarop ze georganiseerd worden door de overheid of door de markt.  Dit nieuwe domein van sociale coöperaties krijgt vorm en inhoud door alledaags pioniersarbeid. Zonder daarop uit te zijn, zonder daar blauwdrukken voor te ontwerpen, vormen sociale coöperaties bruggenhoofden naar nieuw denken en doen over samen leven, samen wonen en samen werken. Door verbindingen te leggen tussen sociale coöperaties onderling zien we langzaamaan een patroon ontstaan: deze burgercollectieven geven een praktische en collectieve invulling aan sociale grondrechten, rechten die zijn vastgelegd in de Grondwet, de hoogste wet van ons land. Vandaar de naam sociale coöperatie.

 

De sociale grondrechten waar zij zich op richten zijn:

 

tentoonstelling

Het opzetten en deelnemen aan een sociale coöperatie is pionierswerk. Sociale coöperaties bewegen zich in een domein tussen het private en het publieke in en ze bestaan vaak uit heel verschillende mensen. Samen verantwoordelijk zijn voor de dingen die je samen doet en samen besluiten nemen kan zo best lastig zijn. Daarom is samen leren misschien wel het belangrijkste kenmerk van een sociale coöperatie.

 

Tentoonstelling

Sociale coöperaties kenmerken zich door hun diversiteit, van verschijningsvorm tot thematiek. Ondanks die diversiteit, of misschien wel juist vanwege die diversiteit, schijnen ze samen licht op een nieuwe manier van samen leven, samen wonen en samen werken. Wij vatten dit samen onder de noemer: nieuw vakmanschap. Een aantal sociale coöperaties hebben de handen ineen geslagen. Zij wisselen kennis en ervaringen met elkaar uit en maken die beschikbaar voor iedereen. Dat doen ze op www.initiatief.nu. En ze hebben een tentoonstelling en werkboek gemaakt, om letterlijk met elkaar stil te laten staan bij de dagelijkse praktijk van een sociale coöperaties.

 

Ook stilstaan bij het werk van sociale coöperaties? De tentoonstelling komt graag naar je toe.

 

werkboek

Er komt veel kijken bij het oprichten van en het deelnemen aan een sociale coöperatie. Vandaar dat de tentoonstelling gepaard gaat met een werkboek. Wat is er nodig? Hoe kunnen mensen dit samen bereiken? En hoe is de relatie met de overheid, die oorspronkelijk, zoals in de Grondwet staat, de opdracht had gekregen om bestaanszekerheid voor iedereen te waarborgen? Hoe verhouden deelnemers aan een sociale coöperatie zich tot elkaar, tot medeburgers, tot de overheid en de markt? Het werkboek biedt een leidraad om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

BEKIJK HET WERKBOEK
workshop

Er is veel om bij stil te staan maar vooral ook veel werk te verrichten. Daarom worden er tijdens de duur van de tentoonstelling een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens algemene informatiebijeenkomsten kunnen mensen zich laten informeren over het thema sociale coöperaties. Wat is het, waarom richten mensen een sociale coöperatie op en hoe werkt een sociale coöperatie? Er kunnen verdiepende gesprekken en bijeenkomsten worden georganiseerd met ervaringsdeskundigen, initiatiefnemers van en deelnemers aan sociale coöperaties. En we organiseren workshops tussen sociale coöperaties en lokale gemeenten en andere kritische succes organisaties.

op weg

0

Aantal gemeenten te zien geweest

10 2018
12 2018

Werkbijeenkomst Venlo

 

!2 december 2018 bibliotheek Venlo.

Tentoonstelling in Venray

 

Van 19 oktober tot 9 november 2018 staat

de tentoonstelling in de bibliotheek in Venray.

09 2018
10 2018

Tentoonstelling in Gennep

 

Van 29 september tot 19 oktober 2018 staat
de tentoonstelling in Het Huis van de Gemeente in Panningen.

Tentoonstelling in Panningen

 

Van 7 september tot 27 september 2018 staat
de tentoonstelling in Het Huis van de Gemeente in Panningen.

06 2018
06 2018

Tentoonstelling in Maastricht

 

Van 24 mei tot en met 5 juni 2018 staat de tentoonstelling in Buurtcentrum Mariaberg in Maastricht

Tentoonstelling in Roermond

 

Van 14 maart tot en met 29 maart 2018 staat de tentoonstelling in De Graasj in Roermond.

 

 

12 2017
01 2018

Tentoonstelling in Breda

 

December 2017 was de tentoonstelling twee weken
te bekijken in de Nieuwe Veste te Breda.

Tentoonstelling in Weert

 

Van 10 januari tot en met 18 januari 2018 staat de

tentoonstelling in het Bibliocenter in Weert.

 

 

contact

Start PEERING

Herken je de beweging?

 

Maatschappelijke discussie

Breng de tentoonstelling naar jouw gemeente

en zet het thema zo op de kaart.

 

Start zelf een sociale coöperatie

Leg contact met anderen en wissel ervaringen uit. Kijk op www.initiatief.nu en leg
contact met andere sociale coöperaties.

Thema's

Burgerinitiatieven rond sociale grondrechten (sociale coöperaties) krijgen te maken met veel maatschappelijke vraagstukken en discussiepunten. Een eerste overzicht wordt gegeven in het verslag van de project Collectieve Redzaamheid

Werk je bij de overheid

of een andere organisatie? Kijk om je heen wie hiermee bezig is en verken hoe je kunt samenwerken. Het gaat immers over sociale grondrechten, loslaten is geen optie.

 

Kijk op www.socialecooperatie.nl

voor meer achtergrondinformatie.

PERSMAP